THE HISTORY OF ROMANIAN BIBLE BAPTIST CHURCH!

frederik-falinski-714337-unsplash.jpg

13 ANI DE EXISTENTĂ A BISERICII BAPTISTE BIBLICE ROMÂNE DIN GREENVILLE, SOUTH CAROLINA

Privind clădirile impunătoare din jurul nostru, privirile ne sunt atrase în mod natural de ceea ce izbesc ochii, și cu toate că temelia clădirilor respective nu se vede, aceasta este chiar mai importantă decât clădirea în sine. Se impune a cunoaște istoria bisericilor locale, deoarece astfel putem întelege mai bine prezentul bisericii respective și chiar se poate întrezări viitorul  bisericii, învățând totodată lecții prețioase de la cei ce au mers înaintea noastră.

O biserică creștină, indiferent de locația ei, reprezintă Biserica Domnului Isus Cristos, ce a fost zămislită în sacrificiul suprem de pe dealul Golgotei, cu promisiunea Proprietarului acesteia că: "Porțile Locuinței Morților N-o Vor Birui". "Este absolut necesar și cuviincios să ne aducem aminte de toate intervențiile brațului lui Dumnezeu, de jertfele care stau la baza existenței noastre precum și de cei ce au făcut pârtie înaintea noastră pe cărările întroienite de păcat", spunea pastorul Ovidiu Rauca.

Fără a greși, se poate afirma că Dumnezeu a folosit în mod minunat zelul și dorința familiei Teofil și Doina Vicaș de a avea o biserică română în Greenville, SC. Ei n-au precupețit nici un efort în a cauta români, folosind cărți de telefoane și chiar facând vizite la Bob Jones University pentru a căuta studenți români. Ca urmare, în luna noiembrie a anului 1999 s-a format un grup de studiu biblic. Tot în luna noiembrie, 1999 a avut loc o întalnire a grupului, cu frații Pit Popovici și Titi Cocian. A doua zi, duminică, a avut loc primul serviciu de închinare, la care a participat și un grup din Atlanta, împreuna cu toți românii invitați din zona Greenville, la capela de la First Baptist Church of Taylors.

Grupul de părtășie format, s-a întalnit de-a lungul anilor în diferite locatii: First Baptist Church of Taylors, Mt. Calvary Baptist Church, Hampton Park Baptist Church și biserica din strada Rainbow. La scurt timp, familia Vicaș și familia fratelui Mihai Chiu au propus înființarea unei biserici baptiste române, iar fratele Aurel Keew a fost ales ca pastor al bisericii. 

În luna septembrie, 2005 are loc constituirea Bisericii Baptiste Biblice Române  ca organizatie oficială. Fratele Teofil Vicaș este ales  ca secretar și casier al bisericii iar fratele Mihai Chiu ca diacon. In 11 decembrie 2005 are loc ordinarea fratelui Aurel Keew ca pastor al bisericii, comisia de ordinare fiind compusă  din următorii frați: Ioan Ștef, Beniamin Cocar, Victor Braica și Daniel Chiu.

Prin îndurarea Domnului și sub asistența Duhului Sfant, din anul 2005 și până în prezent, biserica a experimentat dragostea lui Dumnezeu, au fost formate și consolidate suflete ce au primit credinta în Domnul Isus Cristos, dar a avut parte și de perioade de frământări, prin care biserica a fost cernută, curățită, sfințită și înnoită.

După pensionarea fratelui Aurel Keew, la propunerea fraților din Asociația Baptistă Română, fratele Petrică Mureșan a fost ordinat ca pastor al bisericii în 11 februarie 2018.

Mulțumim Domnului că până aici El ne-a ajutat și avem credința deplină în promisiunea Lui că: "El Iși Zideste Biserica".